W quizie biorą udział uczniowie klas 6-8. Jeden zespół może liczyć do 3 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Lista uczestników(wymagane)
Imię
Nazwisko
Klasa
Nazwa szkoły
 
W celu dodania nowego wiersza na liście proszę użyć przycisku "plus", znajdującego się po prawej stronie wiersza.

Dane opiekuna