Lista uczestników(wymagane)
Imię
Nazwisko
Klasa
Nazwa szkoły
 
W celu dodania nowego wiersza na liście proszę użyć przycisku "plus", znajdującego się po prawej stronie wiersza.

Dane opiekuna

Opiekun proszony jest o zgłoszenie się do biura zawodów przed rozpoczęciem konkurencji sportowych, w celu podpisania formularza zgłoszeniowego.
Na podany adres e-mail zostaną przesłane zgody - prosimy o przekazanie dokumentów rodzicom oraz dostarczenie podpisanych zgód do biura zawodów w dniu wydarzenia