Zgodnie z ust. 2 § 4 Uchwały 15/20019 z dnia 13 marca 2019 r. Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej, Komisja ds. Licencji Klubowych OZPN informuje, iż składanie wniosków licencyjnych możliwe jest od dnia 2 kwietnia br.
W związku z powyższym elektroniczny Generator Wniosków OZPN będzie uruchomiony ww. terminie.